- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   
  ANKIETA EWALUACYJNA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD Natura i Kultura

  ANKIETA EWALUACYJNA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD Natura i Kultura

  Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGD „Natura i Kultura” przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii na temat pracy i funkcjonowania samego stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy stowarzyszenia i posłużą zbadaniu celowości działań zaplanowanych w strategii. Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

  Płeć:

    Pytanie numer 1 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek:

    Pytanie numer 2 z 17

  Wykształcenie:

    Pytanie numer 3 z 17

  Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedze na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach programu Leader?

    Pytanie numer 4 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy słyszał Pan/Pani o szkoleniach organizowanych przez LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 5 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy brał Pan/Pani udział w szkoleniach dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie organizowanych przez LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 6 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakich źródeł najczęściej uzyskuje Pan/Pani informacje o możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 7 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez LGD „Natura i Kultura” są w Pana/Pani opinii:?

    Pytanie numer 8 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie Pana/Pani zdaniem, działania informacyjne należy wzmocnić, aby informacje na temat działalności LGD „Natura i Kultura” docierały do jak największej liczby osób zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem stowarzyszenia?

    Pytanie numer 9 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani swoja dotychczasową współpracę z Lokalną Grupą Działania „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 10 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani pomoc udzielaną przez pracowników biura LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 11 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Na jakich działaniach Pani/Pana zdaniem powinna opierać się realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 12 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie rodzaje operacji w Pani/Pana opinii w największym stopniu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 13 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie przedsięwzięcia w Pani/Pana opinii w największym stopniu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 14 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Do kogo w Pana/Pani opinii powinna być kierowana główna pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 15 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 16 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w przyszłości będzie Pan/Pani ubiegał się o dofinansowanie w ramach naborów prowadzonych przez LGD „Natura i Kultura”?

    Pytanie numer 17 z 17  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac