- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Badanie obszaru objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju pod kątem potrzeb i oczekiwań mieszkańców z uwzględnieniem stanu aktualnego

  Niniejsza ankieta skierowana jest do mieszkańców gminy Busko - Zdrój i ma na celu pokazać aktualny stan wiedzy na temat programów PROW, LEADER i możliwości ich wpływu na poprawę atrakcyjności gminy. Ma możliwość ukazać potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie tematyki realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Prosimy o szczere i rzetelne odpowiedzi, ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie do celów opracowania planu działań Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider.

  Co to jest PROW?

    Pytanie numer 1 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co to jest LEADER?

    Pytanie numer 2 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy spotkał się Pan/Pani w ciągu tego roku z Buską Lokalna Grupą Działania Słoneczny Lider?

    Pytanie numer 3 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Celem Lokalnej Strategii Rozwoju Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider jest:

    Pytanie numer 4 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy rozwój turystyki przyczyni sie do poprawy atrakcyjności gminy i dlaczego?

    Pytanie numer 5 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy stworzenie produktu regionalnego, pamiątki z Buska - Zdroju przyczyni się do poprawy atrakcyjności gminy i dlaczego?

    Pytanie numer 6 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy realizacja działań prozdrowotnych, ekologicznych na terenie gminy przyczyni sie do poprawy jej atrakcyjności?

    Pytanie numer 7 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju nastąpi poprzez pozyskanie funduszy w ramach projektów (zaznacz właściwe)

    Pytanie numer 8 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Instytucją dokonującą wyboru projektu do dofinansowania jest:

    Pytanie numer 9 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Punkt informacyjno - konsultacyjny Buskiej Lokalnej Grupy Działania Słoneczny Lider znajduje się:

    Pytanie numer 10 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Beneficjentem Programu LEADER może być

    Pytanie numer 11 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Płeć:

    Pytanie numer 12 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek:

    Pytanie numer 13 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 14 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Mieszkam na terenie gminy Busko - Zdrój:

    Pytanie numer 15 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę zaznacz stwierdzenie określające Pana/Pani status

    Pytanie numer 16 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac