- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Sposoby postrzegania polskości wśród młodzieży polskiej

  ankieta realizowana na potrzeby pracy magisterskiej z socjologii

  1. Czy czujesz się Polakiem?

    Pytanie numer 1 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  2. Czym dla Ciebie jest polskość?(Zaznacz trzy najbliższe Ci stwierdzenia)

    Pytanie numer 2 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Jakie cechy trzeba mieć, żeby zasługiwać na miano Polaka? Przy każdej z poniższych określ stopień jej ważności w skali(od 1-5 : 1-To bardzo ważna cecha, 2-To dość ważna cecha, 3-To raczej mało ważna cecha, 4-To całkiem nieważne, 5- nie wiem).

    Pytanie numer 3 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. Czy uważasz, że Polacy mają jakieś wspólne cechy które odróżniają ich od innych narodów?

    Pytanie numer 4 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Jakie według Ciebie są pozytywne cechy polskiego narodu?(max 5)

    Pytanie numer 5 z 36  6. Jakie według Ciebie są negatywne cechy polskiego narodu?(max 5)

    Pytanie numer 6 z 36  7. Jak uważasz, czy powyższe cechy pomagają, czy utrudniają codzienne życie społeczne w Polsce?

    Pytanie numer 7 z 36

  8. Jak uważasz, czy cechy wymienione w pyt. 5 i 6 dotyczą również Ciebie?

    Pytanie numer 8 z 36

  9. Jak myślisz z czego wynikają cechy polskiego narodu, które wymieniłeś w pyt. 5 i 6(max 2)?

    Pytanie numer 9 z 36

  10. Czy sądzisz, że fakt bycia Polakiem ma wpływ ma Twój sposób myślenia, zachowania, wartościowania, osobowość?

    Pytanie numer 10 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  11. Czy jesteś dumny/dumna ze swojego pochodzenia narodowego?

    Pytanie numer 11 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  12. Czy gdybyś miał możliwość wyboru to chciałbyś się urodzić i wychować w innym kraju?

    Pytanie numer 12 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. Czy znasz historię Polski?

    Pytanie numer 13 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Który okres historii Polski miał według Ciebie największe znaczenie dla ukształtowania tożsamości dzisiejszego Polaka i państwa polskiego?

    Pytanie numer 14 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  15. Proszę wymień przynajmniej pięciu najbardziej cenionych przez Ciebie Polaków(postacie historyczne), którzy zasługują na miano ”bohaterów narodowych”. Mogą być to postacie z dowolnej epoki.

    Pytanie numer 15 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  16. Którzy bohaterowie czytanych przez Ciebie książek lub oglądanych filmów najlepiej ucieleśniają Twoje wyobrażenie polskiego patrioty? Proszę o wymienienie bohaterów oraz tytułu książki lub filmu.

    Pytanie numer 16 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Poniżej znajduje się lista wartości. Określ według skali, w jakim stopniu każda z nich dotyczy narodu polskiego(1-7 gdzie 1- mało ważna dla narodu 7- bardzo ważna, 0- nie występuje, -1 jest sprzeczna z uznawanymi przez naród polski)

    Pytanie numer 17 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  18. Czy identyfikujesz się z wartościami które oceniłeś/oceniłaś jako najbardziej charakterystyczne dla narodu polskiego?

    Pytanie numer 18 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  19. Jakie są według Ciebie najważniejsze polskie święta państwowe?(wymień przynajmniej dwa):

    Pytanie numer 19 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  20. W jaki sposób obchodzisz święta państwowe(zaznacz max 2 odpowiedzi)?

    Pytanie numer 20 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  21. Czy uważasz, że przeszłość, tradycja, dobytek kulturowy przeszłych pokoleń ma duże znaczenie w dzisiejszych czasach?

    Pytanie numer 21 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  22. Czy w obliczu zagrożenia zewnętrznego byłbyś/byłabyś gotowy do uczestniczenia w obronie kraju?

    Pytanie numer 22 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  23. Czy dobrze mówisz o swoim kraju za granicą?

    Pytanie numer 23 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  24. Czy czujesz się bardziej Polakiem czy Europejczykiem?

    Pytanie numer 24 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  25. Czy interesujesz się polityką?

    Pytanie numer 25 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  26. Jak na skali określiłbyś/określiłabyś swoje poglądy polityczne?

    Pytanie numer 26 z 36

  27. Jaki jest Twój stosunek do religii?

    Pytanie numer 27 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  28. Do jakiego kościoła, lub grupy wyznaniowej należysz?

    Pytanie numer 28 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 29 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 30 z 36

  Wybierz miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 31 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miasto:

    Pytanie numer 32 z 36  Wykształcenie:

    Pytanie numer 33 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Wykształcenie ojca:

    Pytanie numer 34 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Co robisz (zaznacz i uzupełnij, można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):

    Pytanie numer 35 z 36  pochodzenie regionalne

    Pytanie numer 36 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac