- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Opinie na temat cięcia cesarskiego bez wskazań medycznych

  Celem ankiety jest zbadanie opinii kobiet na temat możliwości wyboru cięcia cesarskiego bez wskazań medycznych jako sposobu ukończenia ciąży

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 1 z 21

  2. Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 2 z 21

  3. Wykształcenie

    Pytanie numer 3 z 21

  4. Wysokość Pani dochodów

    Pytanie numer 4 z 21

  5. Wykonywany zawód

    Pytanie numer 5 z 21  6. Zalicza się Pani do grupy kobiet, które

    Pytanie numer 6 z 21

  7. Skąd Pani czerpie/czerpała informacje na temat ciąży i porodu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

    Pytanie numer 7 z 21

  8. Jeżeli Panie odbyły poród siłami/drogami natury to jaki sposób łagodzenia bólu Panie stosowały (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

    Pytanie numer 8 z 21

  9. Jaka droga porodu przy braku wskazań medycznych jest wg. Pani bardziej optymalna dla matki

    Pytanie numer 9 z 21

  10. Jaka droga porodu przy braku wskazań medycznych jest wg. Pani bardziej optymalna dla dziecka

    Pytanie numer 10 z 21

  11. Czy uważa Pani, że kobieta powinna

    Pytanie numer 11 z 21

  12. Czy zdecydowałaby się Pani na cięcie cesarskie bez wskazań medycznych, czyli na tzw. „cięcie na życzenie”?:

    Pytanie numer 12 z 21

  13. Jakie czynniki spowodowałyby, że zdecydowałaby się Pani do wyboru cięcia cesarskiego przy braku wskazań medycznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

    Pytanie numer 13 z 21

  14. Jakie czynniki spowodowałyby, że nie zdecydowałaby się Pani na cięcie cesarskie z wyjątkiem koniecznych wskazań medycznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

    Pytanie numer 14 z 21

  15. Proszę zaznaczyć w skali 1- 10 swój stan emocjonalny na myśl o porodzie siłami/drogami natury gdzie: 1- oznacza spokój i akceptację porodu siłami/drogami natury jako naturalnego aktu narodzin człowieka, 10- oznacza strach i brak akceptacji „takiego” aktu narodzin człowieka

    Pytanie numer 15 z 21

  16. Proszę zaznaczyć w skali 1-10 swój stan emocjonalny na myśl o porodzie przez cięcie cesarskie gdzie: 1- oznacza spokój i akceptację porodu bez wysiłku i bólu, 10- oznacza stres i brak akceptacji „takiego” rozwiązania ciąży

    Pytanie numer 16 z 21

  17. Proszę wymienić znane Pani możliwe powikłania po cięciu cesarskim w odniesieniu do matki

    Pytanie numer 17 z 21  18. Proszę wymienić znane Pani możliwe powikłania po cięciu cesarskim w odniesieniu do dziecka

    Pytanie numer 18 z 21  19. Proszę zaznaczyć, która z niżej wymienionych sytuacji budzi u Pani większe obawy oraz skomentować dlaczego

    Pytanie numer 19 z 21  20. Czy uważa Pani za słuszne stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, które mówi: „Decyzja o chirurgicznym wkroczeniu w jamę brzuszną powinna należeć wyłącznie do lekarza specjalisty ginekologa-położnika, który opierając się na wiedzy, posiadanym doświadczeniu klinicznym oraz dogłębnej analizie indywidualnej sytuacji – wybiera rozwiązanie najbardziej korzystne dla zdrowia i życia pacjentki oraz jej dziecka.”

    Pytanie numer 20 z 21

  21. Proszę w kilku zdaniach wyrazić swoją opinię na temat cięcia cesarskiego bez wskazań medycznych jako sposobu ukończenia ciąży

    Pytanie numer 21 z 21


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac