- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Jakość usług medycznych w gabinecie stomatologicznym w opinii pracowników gabinetów stomatologicznych.

  Szanowni Państwo, Jestem studentem II roku studiów magisterskich na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przeprowadzam badania mające na celu zbadania opinię pracowników gabinetów stomatologicznych na temat jakości usług medycznych w gabinetach stomatologicznych, w których pracują. Ankieta jest anonimowa. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w pracy magisterskiej i przedstawione w postaci zbiorczych opracowań statystycznych. Z poważaniem Wojciech Chaciński

  Czy Pani/Pan spotkała/ł się z pojęciem jakości w ohronie zdrowia?

    Pytanie numer 1 z 19

  Czy zakład, w którym Pani/Pan pracuje posiada jakikolwiek certyfikat jakości?

    Pytanie numer 2 z 19

  Jeżeli posiada jakikolwiek ceryfikat jakości to jest to:

    Pytanie numer 3 z 19

  Według Pani/Pana osoba, która kieruje gabinetem, w którym Pani/Pan pracują ma wystarczającą wiedzę z zakresu zarządzania?

    Pytanie numer 4 z 19

  Czy kierownikiem zakładu jest?

    Pytanie numer 5 z 19

  Czy według Pani/Pana zdaniem gabinet, w którym Pani/Pan pracują jest dobrze zarządzany?

    Pytanie numer 6 z 19

    Ocena zarządzania gabinetem
  Doskonale
  Bardzo Dobrze
  Dobrze
  Źle
  Bardzo źle
  W ogóle nie jest zarządzany

  Kto według PaniPana najmniej przestrzega określonych procedur stomatologicznych w miejscu pracy?

    Pytanie numer 7 z 19

    Najczęsciej Czasami Sporadycznie
  Lekarz Dentysta
  Higienistka/Higienista stomatologiczny
  Asystentka/Asystent stomatologiczny

  Jak często zmienia Pani/Pan rękawiczki jednorazowe w ciągu dnia?

    Pytanie numer 8 z 19

  Kto odpowiada za dezyfekcję w miejscu, w którym Pani/Pan pracuje?

    Pytanie numer 9 z 19

  W jakim urządzeniu odbywa się proces sterylizacji?

    Pytanie numer 10 z 19  Jak ocenia Pani/Pan współpracę z osobami, którymi wykonuję Pani/Pan zabiegi?

    Pytanie numer 11 z 19

    Doskonale Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle
  Lekarz dentysta
  Higienistka/Higienista stomatologiczny
  Asystentka/Asystent stomatologiczny
  Inny średni personel medyczny

  Czy zakład, w którym Pani/Pan pracują jest zakładem...

    Pytanie numer 12 z 19

  Czy w gabinecie, którym Pani Pan pracuje jest księga skarg i zażaleń?

    Pytanie numer 13 z 19

  Jeśli jest u Państwa w gabincie księga skarg i zażaleń to jest ona w jakiś sposób analizowana?

    Pytanie numer 14 z 19

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 15 z 19

  Wybierz przedział swojego dochodu

    Pytanie numer 16 z 19

  Jakie ma Pani/Pan zawód?

    Pytanie numer 17 z 19

  Proszę określić swój staż pracy

    Pytanie numer 18 z 19

  Kto jest płatnikiem w zakładzie, w którym Pani/Pan pracują?

    Pytanie numer 19 z 19
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac