- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Anonimowa ankieta dotycząca niepewności mieszkańców miast.

  Drodzy Państwo. Prowadzę badania na temat niepewności mieszkańców małych miast w świetle zmian społecznych. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane dane mają charakter całkowicie anonimowy i wykorzystane zostaną wyłącznie w celach naukowych. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas.

  Czy często Pan/i choruje?

    Pytanie numer 1 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy obawia się Pan/i niewłaściwej diagnozy lekarskiej?

    Pytanie numer 2 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy przydarzył się kiedyś Panu/i błąd lekarski (w rozpoznaniu, w leczeniu)?

    Pytanie numer 3 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy prowadzi Pan/i zdrowy tryb życia?

    Pytanie numer 4 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak spędza Pan/i czas wolny?

    Pytanie numer 5 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy obawia się Pan/i niepełnosprawności fizycznej?

    Pytanie numer 6 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakiej rodziny Pan/i pochodzi?

    Pytanie numer 7 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy doświadczył/a Pan/i separacji, rozwodu osobiście?

    Pytanie numer 8 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy czuje/czuł/a Pan/i lęk przed założeniem rodziny?

    Pytanie numer 9 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy doświadczył/a Pan/i przemocy fizycznej lub psychicznej?

    Pytanie numer 10 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy odczuwa Pan/i uczucie osamotnienia?

    Pytanie numer 11 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy za powstanie poczucia osamotnienia obwinia Pan/i osoby bliskie?

    Pytanie numer 12 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy obawia się Pan/i utraty pracy?

    Pytanie numer 13 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy doświadcza Pan/i sytuacji, w których brakuje pieniędzy?

    Pytanie numer 14 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy brak środków materialnych (oszczędności) wywołuje u Pana/i obawy o przyszłość?

    Pytanie numer 15 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy doznał/a Pan/i zjawiska bezrobocia osobiście?

    Pytanie numer 16 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy problem bezrobocia stał się przyczyną konfliktów -o pieniądze- w Pana/i rodzinie?

    Pytanie numer 17 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy sytuacja bezrobocia spowodowała w Pana/i rodzinie spadek wzajemnego zaufania?

    Pytanie numer 18 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/i bieżącą sytuację materialną w swojej rodzinie?

    Pytanie numer 19 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w obliczu sytuacji bezrobocia korzysta Pan/i z pomocy finansowej rodziny?

    Pytanie numer 20 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/i, że otrzymuje wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy?

    Pytanie numer 21 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy otrzymuje Pan/i dodatkowe wynagrodzenie za pracę poza godzinami (tzw. nadgodziny)?

    Pytanie numer 22 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/i, że w miejscu pracy dochodzi do następujących zdarzeń? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

    Pytanie numer 23 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy często znajduje się Pan/i w sytuacji stresującej?

    Pytanie numer 24 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę ocenić stopień stresu jaki Panu/i towarzyszy z powodu:

    Pytanie numer 25 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    brak mały umiarkowany silny bardzo silny
  kontaktów z przełożonym
  konfliktów w pracy
  niskich zarobków
  przepracowania
  braku wiary we własne umiejętności
  dużej liczby obowiązków
  braku możliwości rozwoju zawodowego
  braku wiary we własne siły

  Czy sytuacje stresujące powodują u Pana/i poczucie lęku o przyszłość?

    Pytanie numer 26 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy odczuwa Pan/i dyskomfort w towarzystwie osób biedniejszych?

    Pytanie numer 27 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy odczuwa Pan/i dyskomfort w towarzystwie osób bogatszych?

    Pytanie numer 28 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy mieszka Pan/i w sąsiedztwie rodzin patologicznych?

    Pytanie numer 29 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/i zdaniem zmiany zachodzące w miejscu pracy są:

    Pytanie numer 30 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/i zdaniem zmiany zachodzące w domu są:

    Pytanie numer 31 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w wyniku zdarzenia losowego znalazł/a się Pan/i w konflikcie z prawem?

    Pytanie numer 32 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w Pana/i otoczeniu dochodzi do konfliktów z udziałem osób młodocianych?

    Pytanie numer 33 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w Pana/i otoczeniu dochodzi do aktów agresji ze strony innych mieszkańców?

    Pytanie numer 34 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy był/a Pan/i ofiarą aktu przemocy w swoim mieście? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

    Pytanie numer 35 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w obawie o własne życie/zdrowie wzywał/a Pan/i pomoc?

    Pytanie numer 36 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy obawia się Pan/i wychodzić z domu/mieszkania w godzinach wieczornych?

    Pytanie numer 37 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wskazać, jakie przykre wydarzenia miały miejsce w Pana/i życiu (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

    Pytanie numer 38 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy na skutek przeszłych zdarzeń losowych (choroby, tragedie rodzinne) obawia się Pan/i podobnych wypadków w przyszłości?

    Pytanie numer 39 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy rozmawia Pan/i o swoich problemach z rodziną, osobami bliskimi?

    Pytanie numer 40 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy często odczuwa Pan/i smutek?

    Pytanie numer 41 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czego najbardziej obawia się Pan/i w aktualnym życiu?

    Pytanie numer 42 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  METRYCZKA

    Pytanie numer 43 z 50

  Brak odpowiedzi

  Płeć:

    Pytanie numer 44 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek:

    Pytanie numer 45 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 46 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie:

    Pytanie numer 47 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Stan cywilny:

    Pytanie numer 48 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak długo mieszka Pan/i w swoim mieście?

    Pytanie numer 49 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Status zawodowy:

    Pytanie numer 50 z 50  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac