- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Wizerunek jednostki w perspektywie społeczeństwa sieci

  Ankieta odnosi się do wizerunku jednostki w internecie jej zachowania oraz utożsamianie się ze swoim własny wizerunkiem w świecie realnym.

  1. Jak często korzysta Pan/Pani z Internetu ?

    Pytanie numer 1 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Jakie znaczenie w Pana/Pani życiu ma Internet ?

    Pytanie numer 2 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Ile godzin dziennie spędza Pan/Pani na „surfowaniu” w sieci ?

    Pytanie numer 3 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. W jakim celu korzysta Pan/Pani z Internetu ? ( proszę o zaznaczenie czterech najistotniejszych odpowiedzi )

    Pytanie numer 4 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Które z poniższych mediów ma największy wpływ na kształtowanie wizerunku ?

    Pytanie numer 5 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  6. Czy wg Pana/Pani Internet ma wpływ na kształtowanie wizerunku ludzi w sieci ? (przy odpowiedzi \"nie\" przejść do pytania 8 )

    Pytanie numer 6 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  7. W jakim stopniu według Pana/Pani Internet wpływa na kształtowanie wizerunku ludzi w sieci ?

    Pytanie numer 7 z 30

  8. Czy wg Pana/Pani ludzie za pośrednictwem Internetu zmieniają w swój rzeczywisty wizerunek ? ( przy odpowiedzi nie proszę przejść do pytania 10 )

    Pytanie numer 8 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  9. Dlaczego wg Pana/Pani ludzie za pośrednictwem Internetu zmieniają swój wizerunek ? (proszę o zaznaczenie minimum dwóch odpowiedzi )

    Pytanie numer 9 z 30

  10. Jakie są powody dla których ludzie w sieci zmieniają swój dotychczasowy wizerunek ?

    Pytanie numer 10 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  11. Co wg Pana/Pani ludzie najczęściej zmieniają w swoim wizerunku internetowym ?

    Pytanie numer 11 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  12. Która według Pana/Pani grupa wiekowa najczęściej zmienia swój wizerunek w Internecie ?

    Pytanie numer 12 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. Jak często zdarzyło sie Panu/Pani zmienić swój dotychczasowy wizerunek w sieci ? ( jeżeli respondent nie zmieniał wizerunku proszę przejść do pytania 15 )

    Pytanie numer 13 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Dlaczego Pan/Pani zmienia swój realny wizerunek na wirtualny ?

    Pytanie numer 14 z 30

  15. Czy wśród osób które Pan/Pani zna osobiście zdarzyły się przypadki zmiany sposobu prezentowania się tych osób za pośrednictwem Internetu ?

    Pytanie numer 15 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  16. Czy starał się Pan/Pani przenieść znajomość wirtualną do realnego świata ? ( jeżeli respondent zaznaczył odpowiedz „tak” proszę przejść do pytania 17, w przypadku odpowiedzi „nie” przechodzimy do pytania nr 18 )

    Pytanie numer 16 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  17. Czy zauważył Pan/Pani jakieś różnice między wizerunkiem kreowanym w sieci a tym w rzeczywistości ?

    Pytanie numer 17 z 30

  18. Jakie są według Pana/Pani konsekwencje zmiany własnego realnego wizerunku na wirtualny ? (proszę zaznaczyć trzy pasujące odpowiedzi do państwa opinii )

    Pytanie numer 18 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  19. Jak według Pana/Pani można zaradzić postępującej fali zmian własnego wizerunku w Internecie ?

    Pytanie numer 19 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  20. Czy uważa Pan/Pani że łatwiej zawiera się znajomości w internecie ze względu na anonimowość w sieci i brak stresu związanego ze spotkaniem „ twarzą w twarz „ ?

    Pytanie numer 20 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  21. Czy uważa Pan/Pani że w internecie zachowuje się inaczej niż w życiu codziennym ? ( przy odpowiedzi „ tak” przejść do pytania 22 )

    Pytanie numer 21 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  22. Jeżeli tak , to w jaki sposób i z czego to wynika ? ( Proszę podać dwie min. dwa czynniki które maja na to wpływ )

    Pytanie numer 22 z 30  23. Jak często nie piszesz prawdy w Internecie na temat własnej osoby?

    Pytanie numer 23 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  24. Jak często Pan/Pani podaję się za inną osobę w internecie ?

    Pytanie numer 24 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  25. Z jakimi postaciami Pan/Pani utożsamia się w sieci najczęściej ?

    Pytanie numer 25 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  26. Czy uważa Pan/Pani że współczesna młodzież ma problem z określeniem swojego własnego wizerunku ?

    Pytanie numer 26 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  27. Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że w Internecie sami kształtujemy obraz własnej osoby?

    Pytanie numer 27 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Twoja płec

    Pytanie numer 28 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Twój przedział wiekowy

    Pytanie numer 29 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Twoje wykształcenie

    Pytanie numer 30 z 30  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac