- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Czynniki motywujące do pracy

  Chciałabym prosić Pana/Panią o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest zbadanie czynników, które motywują do pracy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą mi do napisania pracy magisterskiej. Proszę o szczere odpowiedzi i dziękuję za poświęcony mi czas. Monika Tomczak Studentka V roku Doradztwa Zawodowego i Personalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  1. Na ile poniższe czynniki motywują Pana/Panią do pracy? 1 – Zdecydowanie nie motywuje; 2 - Słabo motywuje; 3 - Średnio motywuje; 4 – Wystarczająco motywuje; 5 – Bardzo motywuje

    Pytanie numer 1 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Płaca zasadnicza
  Premie
  Nagrody pieniężne
  Prestiżowa nazwa stanowiska (tytuł)
  Podnoszenie kwalifikacji, np szkolenia, studia
  Pewność zatrudnienia
  Jasno określone cele i zadania zawodowe
  Możliwość awansowania
  Przekazywanie informacji o kondycji i planach firmy
  Współudział w podejmowaniu ważnych decyzji
  Dobra atmosfera w miejscu pracy
  Elastyczny czas pracy
  Odpowiedni standard stanowiska pracy
  Niski poziom stresu w pracy
  Docenianie zaangażowania i sukcesów (pochwały)
  Zainteresowanie pracownikiem w kwestiach pozazawodowych
  Akcje/obligacje firmy
  Wyjazdy i imprezy integracyjne
  Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne lub zdrowotne
  Samochód służbowy

  C.D pytania 1.

    Pytanie numer 2 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Laptop
  Telefon komórkowy
  Paczki świąteczne
  Bony towarowe
  Zniżki na produkty i usługi firmy
  Opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych
  Bilety na imprezy kulturalne
  Dofinansowanie posiłków w pracy
  Nagrody rzeczowe

  Jak często poniższe czynniki występują w Pana/Pani firmie?1 – Zdecydowanie nie występuje; 2 – Raczej nie występuje; 3 – Bardzo rzadko występuje; 4 – Często występuje; 5 – Bardzo często występuje

    Pytanie numer 3 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Płaca zasadnicza
  Premie
  Nagrody pieniężne
  Udział w zyskach
  Prestiżowa nazwa stanowiska (tytuł)
  Podnoszenie kwalifikacji, np szkolenia, studia
  Pewność zatrudnienia
  Jasno określone cele i zadania zawodowe
  Możliwość awansowania
  Przekazywanie informacji o kondycji i planach firmy
  Współudział w podejmowaniu ważnych decyzji
  Dobra atmosfera w miejscu pracy
  Elastyczny czas pracy
  Odpowiedni standard stanowiska pracy
  Niski poziom stresu w pracy
  Docenianie zaangażowania i sukcesów (pochwały)
  Zainteresowanie pracownikiem w kwestiach pozazawodowych
  Akcje/obligacje firmy
  Wyjazdy i imprezy integracyjne
  Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne lub zdrowotne

  C.D. pytania 2

    Pytanie numer 4 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Samochód służbowy
  Laptop
  Telefon komórkowy
  Paczki świąteczne
  Bony towarowe
  Zniżki na produkty i usługi firmy
  Opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych
  Bilety na imprezy kulturalne
  Dofinansowanie posiłków w pracy
  Nagrody rzeczowe

  Wiek:

    Pytanie numer 5 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Płeć:

    Pytanie numer 6 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wielkość firmy, w której Pan/Pani pracuje:

    Pytanie numer 7 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Średnia miesięczna wartość Pana/Pani wynagrodzenia netto wynosi:

    Pytanie numer 8 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zajmowane stanowisko:

    Pytanie numer 9 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac