- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olsztynie

  Ankieta powstała aby doskonalić współpracę szkoły z rodzicami. Celem badań jest analiza działań nauczycieli w zakresie włączania rodziców w działalność szkoły, a także zbadanie działania systemu obiegu informacji pomiędzy szkołą a rodzicami oraz wpływu rodziców na pracę szkoły.

  Czy Pani/Pana zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?

    Pytanie numer 1 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciele pytają Panią/Pana, w jaki sposób chciał(a)by Pani/Pan uczestniczyć w życiu szkoły?

    Pytanie numer 2 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskują od Pani/Pana informacje?

    Pytanie numer 3 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki inny sposób nauczyciele uzyskuja od Pani/Pana informacje?

    Pytanie numer 4 z 35  Czy pozyskane od Pani/Pana opinie są uwzględniane i wpływają na działania szkoły?

    Pytanie numer 5 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę podać przykłady inicjatyw, które zostały zaproponowane przez Panią/Pana lub innych rodziców.

    Pytanie numer 6 z 35  Z jakich form kontaktu ze szkołą może Pani/Pan korzystać?

    Pytanie numer 7 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakich innych form kontaktu może Pani/Pan korzystać?

    Pytanie numer 8 z 35  Które z wymienionych wcześniej form współpracy są dla Pani/Pana najbardziej przydatne?

    Pytanie numer 9 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy uczestniczy Pani/Pan w zebraniach klasowych z rodzicami?

    Pytanie numer 10 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczył(a) Pani/Pan odpowiedź \"czasami\" lub \"nigdy\", to dlaczego?

    Pytanie numer 11 z 35  Częstotliwość spotkań klasowych (3-4 spotkania w semestrze) jest Pani/Pana zdaniem:

    Pytanie numer 12 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak Pani/Pan ocenia organizację spotkań?

    Pytanie numer 13 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pani/Pan wymianę informacji pomiędzy rodzicami a wychowawcą?

    Pytanie numer 14 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pani/Pan wymianę informacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami?

    Pytanie numer 15 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pani/Pan wymianę informacji pomiędzy rodzicami a dyrektorem szkoły?

    Pytanie numer 16 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy ma Pani/Pan możliwość wyrażenia swojej opinii na temat pracy szkoły?

    Pytanie numer 17 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie informacje uzyskuje Pani/Pan podczas zebrań klasowych?

    Pytanie numer 18 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie inne informacje uzyskuje Pani/Pan podczas zebrań klasowych?

    Pytanie numer 19 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy korzysta Pani/Pan ze spotkań indywidualnych (dyżury nauczycieli) organizowanych przez szkołę?

    Pytanie numer 20 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli tak to z kim się Pani/Pan kontaktuje?

    Pytanie numer 21 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakich sytuacjach uczestniczy Pani/Pan w indywidualnych spotkaniach

    Pytanie numer 22 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie tematy poruszane sa podczas takich spotkan?

    Pytanie numer 23 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  PYTANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ. Czy chętnie bierze Pani/Pan udział w uroczystościach szkolnych?

    Pytanie numer 24 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  czy chętnie bierze Pani/Pan udział w uroczystościach klasowych?

    Pytanie numer 25 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  czy chętnie bierze Pani/Pan udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę?

    Pytanie numer 26 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  czy chętnie bierze Pani/Pan udział w Dniach Otwartch lub lekcjach otwartych organizowanych przez szkołę?

    Pytanie numer 27 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wspomaga Pani/Pan klasę lub szkołę pracując społecznie (naprawy sprzętów, pomoc w transporcie dzieci itp.)?

    Pytanie numer 28 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wspiera Pani/Pan finansowo szkołę (Rada Rodziców)?

    Pytanie numer 29 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy bierze Pani/Pan udział w opiniowaniu dokumentów i planów szkolnych?

    Pytanie numer 30 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy bierze Pani/Pan udział w spotkaniach w formie warsztatów dla Rodziców, prowadzonych przez pedagoga lub psychologa?

    Pytanie numer 31 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co zachęciłoby Panią/Pana do bardziej aktywnej współpracy ze szkołą?

    Pytanie numer 32 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jak ocenia Pani/Pan swoją współpracę ze szkołą?

    Pytanie numer 33 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy szkoła współpracuje z Panią/Panem w sposób partnerski?

    Pytanie numer 34 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakich sprawach oczekuje Pani/Pan wsparcia ze strony szkoły? Jakie są Pani/Pana oczekiwania wobec szkoły?

    Pytanie numer 35 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac