- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  OCENA WIZERUNKU WŁADZ LOKALNYCH GMINY WŁADYSŁAWOWO

  Ankieta została opracowana w celu uzyskania opinii Pana/i na temat postrzegania wizerunku oraz działań podejmowanych przez władze lokalne Gminy Władysławowo. Zwracam się do Pana/i z prośbą o udzielenie szerszych odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje zdobyte drogą ankiety będą potrzebne wyłącznie do pracy licencjackiej.

  1. Jakie są Pana (Pani) zdaniem najważniejsze potrzeby i problemy gminy Władysławowo?

    Pytanie numer 1 z 56  2. Czy sądzi Pan (Pani), że mieszkańcy gminy tak samo jak jej władze widzą najważniejsze potrzeby na naszym terenie?

    Pytanie numer 2 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Jak ogólnie oceniał (-a) by Pan (Pani) zaufanie społeczeństwa do władz gminy? Czy jest ono obecnie:

    Pytanie numer 3 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. Czy Pana (Pani) zdaniem poniższe sprawy stanowią poważny problem w Gminie oraz czy w sprawach tych w ciągu ostatniego roku były podejmowane działania? Jeśli tak to jak ocenia Pan (Pani) ich efekty:

    Pytanie numer 4 z 56

  Brak odpowiedzi

  Dostępność oświaty, miejsca w przedszkolach

    Pytanie numer 5 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  zatrudnienie

    Pytanie numer 6 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  ubóstwo

    Pytanie numer 7 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  dostępność służby zdrowia

    Pytanie numer 8 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  ceny mieszkań, działek

    Pytanie numer 9 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  gospodarka komunalna (gaz, wodociągi, kanalizacja)

    Pytanie numer 10 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  wypoczynek i kultura

    Pytanie numer 11 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  spokój i bezpieczeństwo publiczne

    Pytanie numer 12 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  zanieczyszczenie środowiska (powietrze, woda, hałas)

    Pytanie numer 13 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  opieka społeczne

    Pytanie numer 14 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  koszty działania władz lokalnych

    Pytanie numer 15 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  napływ ludności

    Pytanie numer 16 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  zaopatrzenie ludności

    Pytanie numer 17 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  usługi dla ludności

    Pytanie numer 18 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  komunikacja z innymi miejscowościami

    Pytanie numer 19 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  stan dróg

    Pytanie numer 20 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  łączność(telefon, internet)

    Pytanie numer 21 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  działanie urzędów

    Pytanie numer 22 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  wygląd i czystość gminy

    Pytanie numer 23 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  brak specjalistów i fachowców

    Pytanie numer 24 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  możliwość zbytu produkcji

    Pytanie numer 25 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Jakie są Pana (Pani) zdaniem 3 najważniejsze cechy dobrego Burmistrza?

    Pytanie numer 26 z 56  6. Jeśli znajdzie się Pan (Pani) w sytuacji, w której potrzebuje Pan (Pani) zasięgnięcia opinie i znalezienia poparcia dla swej działalności, to do kogo na ogół się Pan (Pani) zwraca?

    Pytanie numer 27 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  7. Które z wymienionych niżej grup i organizacji mają największy wpływ na politykę gospodarczą w gminie?

    Pytanie numer 28 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Czy w Gminie Władysławowo występują konflikty między społecznością lokalną a władzą lokalną?

    Pytanie numer 29 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  9. Jeśli tak, to jakie są Pana (Pani) zdaniem główne konflikty? Max 3

    Pytanie numer 30 z 56  10. W jakim stopniu konflikty przeszkadzają w rozwoju Gminy Władysławowa?

    Pytanie numer 31 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  11. W jakiem stopniu niżej wymienione różnice są Pana (Pani) zdaniem źródłem konfliktów między społecznością lokalną a władzą lokalną w Gminie Władysławowo?

    Pytanie numer 32 z 56

  Brak odpowiedzi

  Różnice miedzy starymi a młodymi

    Pytanie numer 33 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice w wykształceniu

    Pytanie numer 34 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice w dochodach

    Pytanie numer 35 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice poglądów religijnych

    Pytanie numer 36 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice poglądów politycznych

    Pytanie numer 37 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice miedzy pracownikami fizycznymi i umysłowymi

    Pytanie numer 38 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice w pochodzeniu społecznym

    Pytanie numer 39 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice w pochodzeniu etnicznym, narodowościowym

    Pytanie numer 40 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice między tymi, którzy dążą do zmian a tymi, którzy im się przeciwstawiają

    Pytanie numer 41 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice miedzy pracownikami fizycznymi i umysłowymi

    Pytanie numer 42 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Różnice między sprawującymi władze a przeciętnymi obywatelami

    Pytanie numer 43 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób ludzie mogą najlepiej wpływać na decyzje władz?

    Pytanie numer 44 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. W jakim stopniu mieszkańcy Gminy angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnych?

    Pytanie numer 45 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Czy w Gminie Władysławowo ludzie mogą przeciwstawić się decyzjom Burmistrza?

    Pytanie numer 46 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli tak, to w jaki sposób?

    Pytanie numer 47 z 56  16. W jakim stopniu Burmistrz powinien być odpowiedzialny za przyciąganie kapitału do Gminy Władysławowo?

    Pytanie numer 48 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  18. Co powinno być najważniejsze dla Gminy Władysławowo w latach 2010-2012 roku?

    Pytanie numer 49 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  18. Proszę o uważne przeczytanie poniższej listy twierdzeń i zaznaczenie, czy zgadza się Pan (Pani) z nimi czy nie?

    Pytanie numer 50 z 56

  Brak odpowiedzi

  Trudno znaleźć prawdziwych przyjaciół w tym mieście

    Pytanie numer 51 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Stosunki miedzy władzą a Kościołem układają się tutaj dobrze

    Pytanie numer 52 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Prawie wszyscy tutaj są życzliwi i uprzejmi

    Pytanie numer 53 z 56

  Za łapówkę można tutaj dużo załatwić

    Pytanie numer 54 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Mieszkańcom trudno zdobyć się na wspólną pracę dla miasta

    Pytanie numer 55 z 56  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W naszym mieście niewielu jest prawdziwych działaczy

    Pytanie numer 56 z 56

  Brak odpowiedzi
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac