- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  STYL WYCHOWANIA W RODZINIE A APROBATA AGRESJI

  Informuję, że badania są anonimowe, a ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w mojej pracy magisterskiej. Proszę o dokładne przeczytanie instrukcji oraz szczere ustosunkowanie się do wszystkich stwierdzeń. Dziękuję za poświęcony czas.

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 2 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jako dziecko miałem poczucie, że życie składa się z nieskończonej listy obowiązków wyznaczonych mi przez rodziców

    Pytanie numer 3 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jako dziecko traktowałam rodziców bardziej jako osoby stojące wyżej w hierarchii, niż jako życzliwych i troskliwych mi ludzi

    Pytanie numer 4 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jako dziecko wiedziałem dokładnie, czego oczekują ode mnie rodzice, ale nigdy nie słyszałem od nich, że jestem przez nich kochany

    Pytanie numer 5 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  . Kary i nagrody były nieadekwatne do zachowań, nigdy nie było wiadomo, co będzie się rodzicom podobało a co nie

    Pytanie numer 6 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Dzięki rodzicom w mojej rodzinie każdy mógł szczerze i otwarcie wypowiadać swoje zdanie

    Pytanie numer 7 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Moi rodzice bardzo mnie kochali i zawsze chętnie okazywali mi to

    Pytanie numer 8 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Moi rodzice cieszyli się moim szacunkiem, mieli u mnie prawdziwy autorytet

    Pytanie numer 9 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Nagrody i kary stosowane przez rodziców były słuszne i sprawiedliwe

    Pytanie numer 10 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Moje relacje pozarodzinne mało interesowały rodziców

    Pytanie numer 11 z 71

  Moje dobre zachowanie nigdy nie było dla rodziców wystarczająco dobre; rodzice przyjmowali moje postępy jako oczywiste i nie chwalili mnie za osiągnięcia

    Pytanie numer 12 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Pomiędzy mną a rodzicami w zasadzie nie było szczerej komunikacji

    Pytanie numer 13 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Rodzice, nawet jeśli mnie kochali nie okazywali mi tego

    Pytanie numer 14 z 71  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Rodzice akceptowali i szanowali moje relacje pozarodzinne (przyjaciół, kolegów), zachęcali mnie do tego typu kontaktów

    Pytanie numer 15 z 71

  Atmosferę w moim domu rodzinnym, dzięki rodzicom, cechowała miłość i łagodność i nie stawianie wymagań, które by mnie stresowały

    Pytanie numer 16 z 71

  Rodzice dawali mi jako dziecku właściwą swobodę, dostosowaną do mojego wieku

    Pytanie numer 17 z 71

  Rodzice ściśle kontrolowali moje relacje pozarodzinne i ograniczali je

    Pytanie numer 18 z 71

  Rodzice nie mieli u mnie autorytetu

    Pytanie numer 19 z 71

  Rodzice nie myśleli o tym aby mnie przygotować do samodzielnego, dorosłego życia

    Pytanie numer 20 z 71

  Moi rodzice raczej mnie prosili o wykonanie poleceń i tłumaczyli racje, niż odwoływali się do autorytetu

    Pytanie numer 21 z 71

  Rodzice starali się przygotować mnie do samodzielnego życia

    Pytanie numer 22 z 71

  Rodzice szanowali prawa i uczucia każdego członka rodziny

    Pytanie numer 23 z 71

  Rodzice wychwytywali i krytykowali każdy, nawet najmniejszy mój błąd

    Pytanie numer 24 z 71

  Rodzice byli zajęci własnymi sprawami, o zaspokojenie swoich potrzeb jako dziecko musiałem troszczyć się sam

    Pytanie numer 25 z 71

  Rodzicom nie zależało na rozwoju własnym ani moim

    Pytanie numer 26 z 71

  Rodzicom zależało na rozwoju, odkrywaniu uzdolnień i talentów każdego członka rodziny

    Pytanie numer 27 z 71

  Rodziców nie interesowało przygotowanie mnie do dorosłego życia

    Pytanie numer 28 z 71

  W domu rodzice nie stosowali nagród, tylko surowe kary, które służyły także ośmieszeniu mnie

    Pytanie numer 29 z 71

  W mojej rodzinie liczyło się tylko zdanie rodziców

    Pytanie numer 30 z 71

  W mojej rodzinie nie istniały bliższe związki między rodzicami a mną, jako dzieckiem

    Pytanie numer 31 z 71

  Dla rodziców ważniejsze było wypełnianie obowiązków niż zaspokajanie potrzeb i budowanie relacji w rodzinie

    Pytanie numer 32 z 71

  Rodzice starali się – w miarę możliwości – o zaspokojenie potrzeb wszystkich członków rodziny

    Pytanie numer 33 z 71

  Rodzice wprowadzali chaos, nawet ważne sprawy były rozwiązywane przypadkowo

    Pytanie numer 34 z 71

  W moim wychowaniu zdecydowanie przeważały nagrody, rodzice straszyli karami, ale ich zazwyczaj nie stosowali

    Pytanie numer 35 z 71

  Dzisiaj czuję, że z rodzimi nie łączą mnie pozytywne uczucia

    Pytanie numer 36 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie ironii w samoobronie?

    Pytanie numer 37 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie ironii w obronie kogos?

    Pytanie numer 38 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie ironii przy braku możliwośći porozumienia?

    Pytanie numer 39 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie ironii gdy jest się rozzłoszczonym?

    Pytanie numer 40 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie ironii w obronie swojej własności?

    Pytanie numer 41 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie ironii jako kara za wykroczeniei?

    Pytanie numer 42 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie gróźb w samoobronie?

    Pytanie numer 43 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie gróźb w obronie kogoś?

    Pytanie numer 44 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie gróźb przy braku możliwości porozumienia?

    Pytanie numer 45 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie gróźb gdy jest się rozzłoszczonym?

    Pytanie numer 46 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie gróźb w obronie swojej własności?

    Pytanie numer 47 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie gróźb jako kara za wykroczeniei?

    Pytanie numer 48 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie tortur w samoobronie?

    Pytanie numer 49 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie tortur w obronie kogoś?

    Pytanie numer 50 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie tortur przy braku możliwości porozumienia się?

    Pytanie numer 51 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie tortur gdy jest się rozzłoszczonym?

    Pytanie numer 52 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie tortur w obronie swojej własności?

    Pytanie numer 53 z 71

  Czy dopuszczalne jest stosowanie tortur jako kara za wykroczenie?

    Pytanie numer 54 z 71

  Czy dopuszczalne jest uderzenie sprawcy w samoobronie?

    Pytanie numer 55 z 71

  Czy dopuszczalne jest uderzenie sprawcy w obronie kogoś?

    Pytanie numer 56 z 71

  Czy dopuszczalne jest uderzenie sprawcy przy braku możłiwości porozumienia się?

    Pytanie numer 57 z 71

  Czy dopuszczalne jest uderzenie sprawcy gdy jest się rozzłoszczonym?

    Pytanie numer 58 z 71

  Czy dopuszczalne jest uderzenie sprawcy w obronie swojej własności?

    Pytanie numer 59 z 71

  Czy dopuszczalne jest uderzenie sprawcy jako kara za wykroczenie?

    Pytanie numer 60 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie wściekłości w samoobronie?

    Pytanie numer 61 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie wściekłości w obronie kogoś?

    Pytanie numer 62 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie wściekłości przy braku możliwości porozumienia?

    Pytanie numer 63 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie wściekłości gdy jest się rozzłoszczonym?

    Pytanie numer 64 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie wściekłości w obronie swojej własności?

    Pytanie numer 65 z 71

  Czy dopuszczalne jest wyrażenie wściekłości jako jaka za wykroczenie?

    Pytanie numer 66 z 71

  Czy dopuszczalne jest zabicie sprawcy w samoobronie?

    Pytanie numer 67 z 71

  Czy dopuszczalne jest zabicie sprawcy w obronie kogoś?

    Pytanie numer 68 z 71

  Czy dopuszczalne jest zabicie sprawcy przy braku możliwości porozumienia?

    Pytanie numer 69 z 71

  Czy dopuszczalne jest zabicie sprawcy gdy jest się rozzłoszczonym?

    Pytanie numer 70 z 71

  Czy dopuszczalne jest zabicie sprawcy w obronie swojej własności?

    Pytanie numer 71 z 71
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac