- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  ANKIETA ZADOWOLENIA KLIENTA - Starostwa Powiatowego w Jaśle

  W związku z dążeniem Starostwa Powiatowego w Jaśle do doskonalenia świadczonych usług, pragniemy poznać Państwa opinie na temat stopnia satysfakcji ze sposobu obsługi oraz spełnienia wymagań i oczekiwań przez pracowników Starostwa. Prosimy o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety.

  Data wypełnienia:

    Pytanie numer 1 z 9  1. Proszę zaznaczyć komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko, które załatwiało Pana/i sprawę :

    Pytanie numer 2 z 9

  Czy Pan/i jest zadowolony(a) z kontaktu z naszym pracownikiem?

    Pytanie numer 3 z 9

  Czy Pan/i uzyskał(a) wystarczające do załatwienia sprawy informacje ?

    Pytanie numer 4 z 9

  Czy Pan/i jest zadowolony(a) z terminu załatwienia sprawy?

    Pytanie numer 5 z 9

  Jak Pan/i ocenia fachowość pracowników?

    Pytanie numer 6 z 9

  6. Proszę zaznaczyć , na ile ważne są dla Pana/i wymienione poniżej zagadnienia podczas załatwiania sprawy w Starostwie ?

    Pytanie numer 7 z 9

    Bardzo ważna Ważna Nieważna
  UPRZEJMOŚĆ I TROSKA O KLIENTA
  KOMPETENCJE PRACOWNIKA
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  RZETELNA INFORMACJA
  WARUNKI LOKALOWE

  Czy sprawa została wobec Pana/i załatwiona pozytywnie?

    Pytanie numer 8 z 9

  8. Co Pan/i proponowałby zmienić w organizacji Starostwa Powiatowego w Jaśle w celu usprawnienia obsługi interesantów?

    Pytanie numer 9 z 9


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac