- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ocena atrakcyjności mieszkaniowej miasta Żory oraz efektywności realizacji polityki miejskiej przez władze miasta

  Jestem studentką V roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Piszę pracę magisterską na temat wpływu polityki miejskiej na lokalny rynek nieruchomości mieszkaniowej. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, które pomogą mi rozpoznać sposób postrzegania realizacji polityki miejskiej przez społeczność lokalną. Równoczesnym celem jest stwierdzenie poziomu atrakcyjność Żor jako miejsca zamieszkania. Ankieta jest anonimowa i będzie wykorzystana wyłącznie do mojej pracy magisterskiej.

  1. Czy Pana / Pani zdaniem miasto Żory można określić poniższym mianem. Proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.

    Pytanie numer 1 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Co zaliczyłby Pan / zaliczyłaby Pani do mocnych stron, bodźców do tego by zamieszkać w Żorach ? Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

    Pytanie numer 2 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Co zaliczyłby Pan / zaliczyłaby Pani do słabych stron zniechęcających do tego by zamieszkać w Żory? Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

    Pytanie numer 3 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. Czy czuje się Pan / Pani bezpiecznie z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego w Żorach? Proszę napisać krótko dlaczego?

    Pytanie numer 4 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Czy Pana /Pani zdaniem miasto prowadzi politykę społeczno – kulturową ?

    Pytanie numer 5 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  6. Jak ocenia Pan /Pani realizowaną w mieście politykę społeczno – kulturową ?

    Pytanie numer 6 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  7. Czy propagowane hasło „Żory przyjazne miasto”, odpowiada miejskiemu charakterowi Żor?

    Pytanie numer 7 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Czy jest Pan /Pani zadowolony/a z zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Żorach? (rozmieszczenie budynków, terenów zielonych, placów zabaw, przystanków autobusowych, itd.)

    Pytanie numer 8 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  10. Czy Pana/ Pani zdaniem miasto Żory można określić jako miejsce atrakcyjne, oferujące wysoki poziom usług oraz wiele rozrywek i możliwości spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców i przyjezdnych?

    Pytanie numer 9 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  11. Czy ocenia Pan /Pani miasto Żory jako łatwo dostępne do dużych ośrodków w regionie ?

    Pytanie numer 10 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  12. Które z inicjatyw Pana /Pani zdaniem powinny być podjęte w sposób priorytetowo, aby miasto stało się bardziej atrakcyjne do zamieszkania? Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi.

    Pytanie numer 11 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. Jak ocenia Pan/ Pani propagowaną pod hasłem „ Żory – realizujemy marzenia”, przez władze miejskie realizację projektów inwestycyjnych?

    Pytanie numer 12 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Czy miasto Żor wzbudza u Pana/ Pani pozytywne emocje?

    Pytanie numer 13 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  15. Jakie Pana/ Pani zdaniem walory miasta powinno promować w największym stopniu?

    Pytanie numer 14 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 15 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 16 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Gdzie Pan/ Pani mieszka?

    Pytanie numer 17 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zawód

    Pytanie numer 18 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W mieście Żory

    Pytanie numer 19 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  9. Jak oceniają Państwo realizowane działania władz w zakresie poszczególnych zadań?

    Pytanie numer 20 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    bardzo dobrze raczej dobrze przeciętnie raczej źle bardzo źle
  gospodarka komunalna (w tym wodociągi, kanalizacja itd.)
  gospodarka mieszkaniowa
  współpraca z organizacjami pozarządowymi
  pomoc społeczna
  promocja gminy
  zieleń miejska
  edukacja
  kultura
  rozrywka
  lokalny transport zbiorowy
  współpraca ze społecznościami lokalnymi
  współpraca regionalna  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac