- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Miejsce mass mediów w budżecie czasu wolnego uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej

  ankieta poświęcona udziałowi mediów masowych w budżecie czasu wolnego uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 23  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Klasa

    Pytanie numer 2 z 23

  Wiek

    Pytanie numer 3 z 23

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 4 z 23

  Jak rozumiesz pojęcie " czas wolny"

    Pytanie numer 5 z 23

  Czym są dla Ciebie media masowe?

    Pytanie numer 6 z 23

  Jakie miejsce w budżecie Twojego czasu wolnego zajmują mass media?

    Pytanie numer 7 z 23

  Który rodzaj mediów masowych preferujesz w swoim czasie wolnym?

    Pytanie numer 8 z 23

  Jaki Twoim zdaniem może być skutek zbyt długiego korzystania z mass mediów?

    Pytanie numer 9 z 23

  Jakim budżetem czasu wolnego dysponujesz w dni powszednie?

    Pytanie numer 10 z 23

  Jakim budżetem czasu wolnego dysponujesz w weekendy?

    Pytanie numer 11 z 23

  Ile czasu poświęcasz na media masowe w łącznym budżecie Twojego czasu wolnego w dni powszednie?

    Pytanie numer 12 z 23

  Ile czasu poświęcasz na media masowe w łącznym budżecie Twojego czasu wolnego w weekendy?

    Pytanie numer 13 z 23

  Jakie formy czasu wolnego preferujesz? ( Aktywne)

    Pytanie numer 14 z 23

  Jakie formy czasu wolnego preferujesz ( bierne)

    Pytanie numer 15 z 23

  Jakie mass media wykorzystujesz w czasie wolnym?

    Pytanie numer 16 z 23

  Dlaczego tak chętnie korzystasz z mediów masowych w swoim czasie wolnym?

    Pytanie numer 17 z 23

  Jakie są w Twojej opinii korzyści związane z korzystania z mass mediów

    Pytanie numer 18 z 23

  Jakie zagrożenia mogą wynikać ze zbyt długiego korzystania z mediów społecznościowych?

    Pytanie numer 19 z 23

  Czy w Twojej szkole prowadzone są zajęcia z edukacji medialnej?

    Pytanie numer 20 z 23

  Kto w Twojej szkole prowadzi prelekcje dotyczące mass mediów?

    Pytanie numer 21 z 23

  Czy uczestniczyłeś(łaś) w zajęciach dotyczących mass mediów?

    Pytanie numer 22 z 23

  Jakiej tematyki dotyczyły zajęcia z edukacji medialnej?

    Pytanie numer 23 z 23
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac