- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  System edukacji w Polsce

  Ankieta ma na celu zebranie opinii na temat funkcjonowania oraz konieczności dokonania zmian w polskim systemie edukacji. Ankietę kierujemy do uczniów, rodziców uczniów oraz nauczycieli. Wypełnienie ankiety zajmie maksymalnie 10 minut. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Młodzieżowa Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim

  Czy Twoim zdaniem system edukacji w Polsce wymaga zmian?

    Pytanie numer 1 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeżeli w roku szkolnym 2019/2020 byłeś uczniem jednej z niżej wymienionych szkół, zaznacz szkołę, do której uczęszczałeś.

    Pytanie numer 2 z 19

  Wybierz branżę

    Pytanie numer 3 z 19

  Wybierz miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 4 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jak dużej miejscowości mieszkasz?

    Pytanie numer 5 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 6 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 7 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważasz, że system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych został przygotowany adekwatnie do sytuacji pandemicznej, która ma teraz miejsce ?

    Pytanie numer 8 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważasz, że system rekrutacji do szkół wyższych powinien ulec zmianie?

    Pytanie numer 9 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważasz, że tegoroczny egzamin ósmoklasisty powinien być unieważniony?

    Pytanie numer 10 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Twoim zdaniem egzamin ósmoklasisty powinien był się odbyć w tym roku?

    Pytanie numer 11 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważasz, że tegoroczni ósmoklasiści mieli takie same możliwości przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty jak zdający w latach poprzednich?

    Pytanie numer 12 z 19

  Czy Twoim zdaniem wyniki egzaminów odzwierciedlają rzeczywisty stan wiedzy uczniów?

    Pytanie numer 13 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Twoim zdaniem egzaminy ósmoklasisty są potrzebne? Uzasadnij krótko swoje stanowisko.

    Pytanie numer 14 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jaki wpływ Twoim zdaniem miała pandemia koronawirusa na sposób przeprowadzenia egzaminów i przygotowania uczniów do egzaminów ósmoklasisty?

    Pytanie numer 15 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co Twoim zdaniem powinno przeważać w punktowym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

    Pytanie numer 16 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co sądzisz o reformie edukacji z 2017 r., która zakładała likwidację gimnazjów i przywrócenie 8-klasowych szkół podstawowych?

    Pytanie numer 17 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W tym miejscu możesz podzielić się z nami swoją opinią na temat szkolnictwa w Polsce. Możesz przykładowo wskazać, co Twoim zdaniem powinno być zmienione w pierwszej kolejności, co szczególnie Ci się nie podoba w polskich szkołach, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w zmianach? Za wszystkie opinie dziękujemy!

    Pytanie numer 18 z 19  Celem weryfikacji wpisz w polu poniżej: Wypełniłem/Wypełniłam ankietę.

    Pytanie numer 19 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac