- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Analiza Motywacji Pracowników

  Ankieta ukazująca motywacje pracowników.

  Na ile poniższe czynniki motywują Pana/Panią do pracy oraz co jest najważniejsze dla Pana / Pani wykonując swoją pracę w skali od 1-5? 1 – Zdecydowanie nie motywuje; 2 - Słabo motywuje; 3 - Średnio motywuje; 4 – Wystarczająco motywuje; 5 – Bardzo motywuje

    Pytanie numer 1 z 1

    1 2 3 4 5
  Zadowalające fizyczne warunki pracy
  Należyte przerwy w pracy
  Przejrzysty i zorganizowany system urlopowy
  Dobra płaca
  Przełożony, który mówi mi dokładnie czego oczekuje od mojej pracy.
  Klarowny sposób oceniania.
  Pewność stałego zatrudnienia.
  Zapewnione świadczenia socjalne
  Dobra współpraca z innymi na stanowisku pracy
  Uczestnictwo w działaniach kierowniczych
  Otrzymywanie wyrazów uznania za dobrze wykonaną pracę
  Poczucie ważności wykonywanej pracy.
  Uzyskiwanie wsparcia u współpracowników na stanowisku pracy
  Możliwość awansu..
  Poczucie ważności wykonywanej pracy
  Możliwość zdobycia wysokiego statusu w firmie.
  Możliwość dokonywania osiągnięć i udowadniania swojej wartości
  Otrzymywanie większej swobody i niezależności w pracy.
  Możliwość wykonywania pracy satysfakcjonującej i stawiającej wyzwania
  Możliwość doświadczania poczucia zadowolenia z osiągnięć  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac