- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych,umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji. ANKIETA DLA RODZICÓW

  Ankieta ma za zadanie zbadać poziom realizacji podstawy programowej.

  1.Czy zostali Państwo zapoznani z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania z poszczególnych przedmiotów?

    Pytanie numer 1 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciele stosują się do podawanych kryteriów?

    Pytanie numer 2 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciele informują o postępach w nauce dziecka, nabytych umiejętnościach i wiadomościach ?

    Pytanie numer 3 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciele informują o trudnościach w nauce jakie ma Państwa dziecko?

    Pytanie numer 4 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciele informują o umiejętnościach Państwa dziecka?

    Pytanie numer 5 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciele informują o dalszych planach pracy z dzieckiem?

    Pytanie numer 6 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób otrzymujecie Państwo takie informacje?

    Pytanie numer 7 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób nauczyciele sprawdzają poziom wiedzy u Państwa dzieci? Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi

    Pytanie numer 8 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do uzyskania lepszych wyników w nauce? ( prosimy zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi

    Pytanie numer 9 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie umiejętności Państwa zdaniem są kształtowane przez szkołę? można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi

    Pytanie numer 10 z 10  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac