- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Rola i zadania Pionu Prewencji Policji w systemie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości ( na przykładzie KMP Katowice)

  Szanowni Państwo! Nazywam się Monika Siwiec i jestem studencką 5 roku. Obecnie piszę pracę magisterską na temat roli i zadań pionu prewencji policji w systemie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości ( na przykładzie KMP Katowice). W związku z powyższym mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w anonimowej ankiecie, której wyniki przyczynią się do rzetelnego przeprowadzenia badań na wskazany temat. Uprzejmie Państwa proszę o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. Jednocześnie pragnę podkreślić, że wyniki ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Dziękuję uprzejmie za zainteresowanie tematem pracy i poświęcony czas

  Płeć respondenta:

    Pytanie numer 1 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek respondenta

    Pytanie numer 2 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie respondenta

    Pytanie numer 3 z 15

  Jak ocenia Pan/ Pani stan bezpieczeństwa w mieście Katowice?

    Pytanie numer 4 z 15

  Jak ocenia Pan/ Pani stan bezpieczeństwa w mieście Katowice w porównaniu do lat ubiegłych?

    Pytanie numer 5 z 15

  Które z wymienionych niżej zjawisk stanowią, w Pana/Pani opinii, największy problem w Katowicach. Proszę wskazać trzy najważniejsze

    Pytanie numer 6 z 15

  Jakie miejsca w Katowicach są Pana/Pani zdaniem najmniej bezpieczne ?

    Pytanie numer 7 z 15

  Co Pana/Pani zdaniem wpłynęłoby na zmniejszenie przestępczości w Katowicach ?

    Pytanie numer 8 z 15

  Czy uważa Pan/Pani, że Policja w wystarczającym stopniu zapewnia bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście Katowice ?

    Pytanie numer 9 z 15

  Co według Pana/Pani jest atutem działania Policji ?

    Pytanie numer 10 z 15

  Jak często widuje Pan/Pani piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swojego miejsca zamieszkania ?

    Pytanie numer 11 z 15

  Czy Pan/Pani posiada wiedzę na temat swojego dzielnicowego ?

    Pytanie numer 12 z 15

  Czy miał Pan/Pani styczność z Policją ?

    Pytanie numer 13 z 15

  Jak ocenia Pan/Pani swoje doświadczenia z Policją ?

    Pytanie numer 14 z 15

  W jakich okolicznościach miał/miała Pan/Pani styczność z Policją ?

    Pytanie numer 15 z 15
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac