- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  GRY I ZABAWY W JĘZYKOWYM ROZWOJU UCZNIÓW

  Szanowni Państwo, jestem studentką Pedagogiki o specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane do badań własnych. Badanie dotyczy gier i zabaw w językowym rozwoju uczniów. Za wypełnienie ankiety serdecznie dziękuję.

  Czy według Pani/Pana gry i zabawy są ważne w językowym rozwoju dziecka?

    Pytanie numer 1 z 20

  Jak w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza najniższą przydatność) ocenia Pani/Pan rolę stosowania gier i zabaw w językowym rozwoju dziecka?

    Pytanie numer 2 z 20

  Jak często stosuje Pani/Pan gry i zabawy rozwijające język uczniów?

    Pytanie numer 3 z 20

  Proszę o ponumerowanie w skali 1 - 4 (gdzie 1 oznacza kompetencję najłatwiejszą, a 4 kompetencję najtrudniejszą) jakie kompetencje językowe sprawiają uczniom najwięcej, a jakie najmniej trudności.

    Pytanie numer 4 z 20

    1 2 3 4
  umiejętności ortograficzne
  umiejętności gramatyczne
  umiejętności frazeologiczne
  umiejętności syntaktyczne

  W jaki sposób sprawdza Pani/Pan kompetencje językowe uczniów?

    Pytanie numer 5 z 20  Jakie problemy językowe zauważa Pani/Pan w ustnych i pisemnych wypowiedziach dzieci?

    Pytanie numer 6 z 20  Jakie kompetencje językowe uważa Pani/Pan za kluczowe?

    Pytanie numer 7 z 20  Jakiego rodzaju gry i zabawy językowe najczęściej stosuje Pani/Pan w celu wspierania kompetencji ortograficznych uczniów?

    Pytanie numer 8 z 20  Jakiego rodzaju gry i zabawy językowe najczęściej stosuje Pani/Pan w celu wspierania umiejętności gramatycznych uczniów?

    Pytanie numer 9 z 20  Jakiego rodzaju gry i zabawy językowe najczęściej stosuje Pani/Pan w celu wspierania umiejętności frazeologicznych uczniów?

    Pytanie numer 10 z 20  Jakiego rodzaju gry i zabawy językowe najczęściej stosuje Pani/Pan w celu wspierania umiejętności syntaktycznych uczniów?

    Pytanie numer 11 z 20  Jakie formy gier i zabaw najczęściej stosuje Pani/Pan w pracy?

    Pytanie numer 12 z 20  Kiedy najczęściej wykorzystuje Pani/Pan gry i zabawy językowe?

    Pytanie numer 13 z 20  W jaki sposób zaopatruje się Pani/Pan w gry wspierające językowy rozwój dziecka?

    Pytanie numer 14 z 20  Czy wykorzystuje Pani/Pan nowe technologie podczas stosowania gier i zabaw językowych?

    Pytanie numer 15 z 20

  Jakie programy komputerowe wykorzystuje Pani/Pan w celu wspierania rozwoju językowego uczniów?

    Pytanie numer 16 z 20  Jakie są według Pani/Pana największe zalety stosowania gier i zabaw podczas pracy nad językowym rozwojem uczniów? Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi.

    Pytanie numer 17 z 20

  Płeć

    Pytanie numer 18 z 20

  Wiek

    Pytanie numer 19 z 20

  Staż pracy

    Pytanie numer 20 z 20
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac