- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Franczyza jako sposób na własny biznes - badanie zadowolenia franczyzobiorców z prowadzonej działalności.

  Witam, Jestem studentką II roku studiów licencjackich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na Wydziale Zarządzania, na kierunku Finanse menedżerskie. Prowadzę badanie do pracy licencjackiej, której tematyka dotyczy franchisingu jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa.Bardzo proszę o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a informacje w niej zawarte będą wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych. Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety. Magdalena Rogala

  Gdzie prowadzi Pan(Pani) działalność gospodarczą opartą na franczyzy ?

    Pytanie numer 1 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakiej branży działa Pana(Pani) przedsiębiorstwo ?

    Pytanie numer 2 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Na jaki okres podpisał/a Pan(Pani) umowę z franczyzodawcą ?

    Pytanie numer 3 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy ma Pan(Pani) możliwość przedłużenia umowy franczyzowej ?

    Pytanie numer 4 z 19

  Proszę wskazać zalety finansowania działalności na zasadzie franczyzy:

    Pytanie numer 5 z 19

    nieważne obojętne ważne bardzo ważne
  szybki i łatwy rozwój przedsiębiorstwa
  dostęp do nowoczesnej technologii i organizacji działalności
  dostosowanie usług do potrzeb klienta
  mniejsze zagrożenie bankructwem
  efektywna współpraca z dostawcami i odbiorcami
  łatwiejsze wejście na rynek i bardziej prawdopodobne odniesienie sukcesu
  ograniczenie ryzyka, mniejsze zagrożenie bankructwem
  pomoc merytoryczna franczyzodawcy
  rozpoznawalna marka franczyzodawcy
  specjalistyczne szkolenia
  szansa rozwoju przedsiębiorstwa wg sprawdzonej koncepcji

  Proszę wskazać wady finansowania działalności na zasadzie franczyzy:

    Pytanie numer 6 z 19

    nieważne obojętne ważne bardzo ważne
  długi okres zwrotu poniesionych nakładów
  faworyzowanie jednostek własnych franczyzodawcy
  możliwość bankructwa franczyzodawcy
  ograniczenie co do zbycia jednostki franczyzowej
  ograniczenie swobody działania biorcy oraz konieczność dostosowanie się do wymogów z góry narzuconych przez dawcę
  opłaty bieżące, często niezależne od osiąganych wyników
  pomyłki popełniane przez dawcę systemu
  przeszacowanie zalet / jakości wizerunku dawcy systemu
  ryzyko zakupu towarów i usług od dawcy na niekorzystnych warunkach
  wpływ niepowodzenia innych biorców na cały system
  wysokie opłaty licencyjne

  Czy ma Pan/Pani wpływ na ceny produktów sprzedawanych w Pana(i) przedsiębiorstwie ?

    Pytanie numer 7 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy ceny w Pana(i) sklepie ustala całkowicie franczyzodawca ?

    Pytanie numer 8 z 19

  Jakie wymagania stawia Panu(i) franczyzodawca od momentu zawarcia współpracy ?

    Pytanie numer 9 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ile środków finansowych potrzebował/a Pan(i) na rozpoczęcie działalności ?

    Pytanie numer 10 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Skąd pochodziły środki na otworzenie biznesu ?

    Pytanie numer 11 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakiego rodzaju koszty poniósł/poniosła Pan(i) na rzecz franczyzodawcy przy nawiązywaniu współpracy ? (opłaty)

    Pytanie numer 12 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy satysfakcjonuje Pana(ią) współpraca z franczyzodawcą ?

    Pytanie numer 13 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy osiągana wysokość przychodów ze sprzedaży jest satysfakcjonująca ?

    Pytanie numer 14 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy posiada Pan(i) swobodę podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie ?

    Pytanie numer 15 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy chciałby/chciałaby Pan(i) kontynuować finansowanie działalności jakim jest franczyza ?

    Pytanie numer 16 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 17 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek:

    Pytanie numer 18 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie:

    Pytanie numer 19 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac