- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Świadomość społeczna wobec zagrożeń terrorystycznych w Polsce w badaniach własnych

  Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która stanowi element badawczy w przygotowywanej przeze mnie pracy magisterskiej. Ankieta ta jest w pełni anonimowa, a uzyskane dane będą wykorzystane jako dane statystyczne w mojej pracy. Bardzo proszę o uważne przeczytanie pytań i zaznaczenie jednej odpowiedzi. W niektórych odpowiedziach proszę, o rozszerzenie swojej wypowiedzi w miarę posiadanej wiedzy.

  Płeć

    Pytanie numer 1 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 2 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 3 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 4 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy według Pani/Pana zagrożenie atakami terrorystycznymi na świecie jest duże i czy warto zajmować się ty problemem w Polsce?

    Pytanie numer 5 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy według Pani/Pana w Polsce istnieje realne zagrożenie atakiem terrorystycznym?

    Pytanie numer 6 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w Pani/Pana miejscu zamieszkania może wystąpić zagrożenie atakiem terrorystycznym?

    Pytanie numer 7 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy według Pani/Pana bardziej zagrożone atakami terrorystycznymi są wsie, czy duże miasta?

    Pytanie numer 8 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wie Pani/Pan, które ministerstwo w Polsce zajmuje się zapewnieniem bezpośrednio bezpieczeństwa publicznego?

    Pytanie numer 9 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pani/Pan, że służby powołane do zapewnienia nam bezpieczeństwa działają właściwie?

    Pytanie numer 10 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę o wskazanie służb, które są podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

    Pytanie numer 11 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pani/ Pan, że jednostki podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji są wyszkolone i wyposażone właściwie do zwalczania zagrożeń terrorystycznych

    Pytanie numer 12 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Która ze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w Pani/Pana ocenie jest wiodąca w fizycznym zwalczaniu terroryzmu

    Pytanie numer 13 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakiego rodzaju ataku terrorystycznego obawia się Pani/Pan najbardziej?

    Pytanie numer 14 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Proszę wskazanie podłoża najczęstszych ataków terrorystycznych przeprowadzanych na świecie po atakach z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku

    Pytanie numer 15 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wie Pani/Pan, jak się nazywają obecnie najgroźniejsze organizacje terrorystyczne działające na świecie? (proszę o wpisanie min. 2 organizacji, mogą być użyte skróty literowe)

    Pytanie numer 16 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wie Pani/Pan jak się zachować w czasie ataku terrorystycznego?

    Pytanie numer 17 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy był(a) Pani/Pan kiedyś szkolony z tematyki zachowania się na wypadek

    Pytanie numer 18 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Skąd Pani/Pan czerpie informacje o zagrożeniach terrorystycznych?

    Pytanie numer 19 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wie Pani/Pan w jaki sposób organizacje terrorystyczne pozyskują środki finansowe na swoją działalność? (można wskazać kilka)

    Pytanie numer 20 z 21



  Czy Pani/Pan czuje się bezpiecznie w naszym kraju i swojej miejscowości

    Pytanie numer 21 z 21






  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac