- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Wychowanie do życia w rodzinie jako przedmiot realizowany w szkole w opiniach nauczycieli szkół podstawowych

  Dzień dobry! Jestem studentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Przygotowuję pracę magisterską dotyczącą kwestii wychowania do życia w rodzinie jako przedmiotu realizowanego we współczesnej szkole w opiniach nauczycieli szkół podstawowych. Poniższy kwestionariusz jest całkowicie anonimowy, a udzielone w nim odpowiedzi posłużą mi wyłącznie do celów naukowych. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi, które pozwolą mi na zebranie informacji do napisania pracy.

  Czy uważa Pani/Pan, że dzieci w wieku szkolnym powinny mieć zajęcia dotyczące wychowania do życia w rodzinie i seksualności człowieka?

    Pytanie numer 1 z 17  Kto w Pani/Pana placówce prowadzi tego typu zajęcia?

    Pytanie numer 2 z 17  Jakie inne formy organizacyjne z zakresu wychowania do życia w rodzinie można spotkać w Pani/Pana placówce?

    Pytanie numer 3 z 17  Czy w Pani/Pana opinii zajęcia wychowania do życia w rodzinie powinny być poszerzone o elementy edukacji seksualnej?

    Pytanie numer 4 z 17  Gdzie według Pani/Pana uczniowie powinni dowiedzieć się o rozwoju i własnej seksualności?

    Pytanie numer 5 z 17  Czy rozmawia Pani/Pan z uczniami o ich rozwoju, również tym seksualnym?

    Pytanie numer 6 z 17  Jakie tematy najczęściej porusza Pani/Pan w rozmowach z podopiecznymi o ich rozwoju?

    Pytanie numer 7 z 17  Czy uważa Pani/Pan, że osoby dorosłe potrafią rozmawiać o seksualności i rozwoju człowieka ze swoimi dziećmi i podopiecznymi?

    Pytanie numer 8 z 17  Jak sądzi Pani/Pan skąd uczniowie czerpią informacje o swoim rozwoju, również tym seksualnym?

    Pytanie numer 9 z 17  Czy według Pani/Pana opinii, rozmowy na temat wychowania do życia w rodzinie człowieka mają znaczenie w rozwijaniu świadomości uczniów w wieku szkolnym?

    Pytanie numer 10 z 17  Jak w Pani/Pana opinii reagują dorośli na zadawane przez uczniów pytania?

    Pytanie numer 11 z 17  Jak sądzi Pani/Pan, czy Internet jest dobrym źródłem zdobywania wiedzy o sferze seksualnej i rozwoju człowieka przez dzieci?

    Pytanie numer 12 z 17  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 13 z 17

  Stopień zawodowy

    Pytanie numer 14 z 17

  Wiek

    Pytanie numer 15 z 17

  Staż pracy

    Pytanie numer 16 z 17

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 17 z 17
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac