- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta

  Szanowni Państwo, Jestem studentką Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzania (Psychologia w zarządzaniu). Niniejszy kwestionariusz stworzyłam w celu zebrania informacji niezbędnych do napisania pracy magisterskiej pt. "Funkcjonowanie nowo przyjętego pracownika w małym i dużym przedsiębiorstwie". Praca ma na celu zrozumienie specyfiki rekrutacji do pracy, oraz poznanie pracowniczych zasad (pisanych i niepisanych) w małej firmie w konfrontacji z firmą dużą. Będę bardzo wdzięczna za poświęcony czas na jej wypełnienie. Badania są anonimowe a wyniki zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów naukowych. Tytuł ankiety: Analiza "nowo przyjętego" - satysfakcja po zatrudnieniu pracownika".

  Proszę podać swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 37

  Proszę podać swój wiek

    Pytanie numer 2 z 37

  Proszę podać liczbę mieszkańców w miejscu zatrudnienia

    Pytanie numer 3 z 37

  Jak długo pracuje Pan/i na obecnym stanowisku?

    Pytanie numer 4 z 37

  Pracuje Pan/i na (l.etatu) :

    Pytanie numer 5 z 37

  Proszę podać wykształcenie

    Pytanie numer 6 z 37

  W jaki sposób dowiedział /a się Pan/i o wolnym stanowisku pracy?

    Pytanie numer 7 z 37

  W jaki sposób Pan/i skontaktował/a się po raz pierwszy z firmą?

    Pytanie numer 8 z 37

  Jeśli przydzielono Pan/i opiekuna, czy był profesjonalny?

    Pytanie numer 9 z 37

  Jak ocenia Pan/i długość rozmowy z przedstawicielem firmy? Czy ma Pan/i wrażenie, że rozmowa trwała wystarczająco długo?

    Pytanie numer 10 z 37

  Czy przedstawiciel firmy miał wystarczającą wiedzę dotyczącą firmy?

    Pytanie numer 11 z 37

  Na ile dokładnie przedstawiciel firmy poinformował Pana/Panią o dalszym przebiegu procesu rekrutacji?

    Pytanie numer 12 z 37

  Jak szybko przedstawiciel firmy odpowiadał na Pana/Pani e-mail/telefon?

    Pytanie numer 13 z 37

  Miejsce na uwagi lub propozycje dotyczące doskonalenia procesu rekrutacji (można pominąć)

    Pytanie numer 14 z 37  Dostając posadę miał Pan/i świadomość jak długo będzie nosił/a miano nowo przyjętego?

    Pytanie numer 15 z 37

  W jaki stopniu czuł/a się Pan/i "obco"?

    Pytanie numer 16 z 37

  Jak długo traktował/a Pan/i osobę nowo przyjętą jak osobę "obcą" w zespole?

    Pytanie numer 17 z 37

  Która z grup jest bardziej dyskryminowana?

    Pytanie numer 18 z 37

  Która z grup ma większe wymagania odnośnie kompetencji nowo przyjętego?

    Pytanie numer 19 z 37

  Która z grup najlepiej radzi sobie w kontakcie z technologią?

    Pytanie numer 20 z 37

  Co było kluczowym czynnikiem sukcesu w otrzymaniu posady?

    Pytanie numer 21 z 37

  Ile osób liczy Pan/i firma?

    Pytanie numer 22 z 37

  Jako "stary" pracownik, jak czesto poznajesz nowo przyjętego pracownika?

    Pytanie numer 23 z 37

  Czy praca jest dla Pana/i wyzwaniem?

    Pytanie numer 24 z 37

  Jak zatrzymać doskonałego/dobrego pracownika w firmie?

    Pytanie numer 25 z 37

  Jaki stosunek masz do nowo przyjętego?

    Pytanie numer 26 z 37

  Jak czesto czuje się Pan/i przepracowany?

    Pytanie numer 27 z 37

  Czy czuje się Pan/i doceniany/a za swoją pracę?

    Pytanie numer 28 z 37

  Ma Pan/i możliwość awansu?

    Pytanie numer 29 z 37

  Lubi Pan/i swojego pracodawcę?

    Pytanie numer 30 z 37

  Czy lubi Pan/i zespół w którym pracuje?

    Pytanie numer 31 z 37

  Jakie są relacje osób na różnych stanowiskach w Pan/i firmie?

    Pytanie numer 32 z 37

  Jak wygląda komunikacja między pracownikami w Pana/i firmie?

    Pytanie numer 33 z 37

  Gdyby Pan/i dopiero rozpoczynał karierę, wybór padłby na strat w małej czy dużej firmie?

    Pytanie numer 34 z 37

  Jakie jest prawdopodobieństwo, że zmieni Pan/i pracę?

    Pytanie numer 35 z 37

  Jaki jest/byłby możliwy powód do zmiany?

    Pytanie numer 36 z 37

  Czym jest dla Pana/i muzeum?

    Pytanie numer 37 z 37
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac