- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  ROLA RODZINY W ŻYCIU DZIECKA I WCZESNEJ DOROSŁOŚCI. STUDIUM SOCJOLOGICZNE RODZIN NA GÓRNYM ŚLĄSKU

  Jestem studentką trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest zbadanie Państwa opinii na temat postrzegania rodziny.. Zebrane w ten sposób dane pomogą mi w sformułowaniu wniosków, które zostaną zawarte w pracy licencjackiej. Z uwagi na chęć przedstawienia wiarygodnych i rzetelnych informacji, proszę o poważne potraktowanie poniższej ankiety oraz udzielenie szczerych odpowiedzi. Kwestionariusz ma charakter anonimowy. Proszę o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi, chyba, że przy pytaniu jest wskazane inaczej

  Które z poniższych modeli życia rodzinnego można nazwać według Pana(i) rodziną?

    Pytanie numer 1 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy obecnie mieszka Pan(i) z rodzicami? Jeśli tak, proszę przejść do pytania 4

    Pytanie numer 2 z 15

  Jeżeli nie mieszka Pan(i) z rodzicami, to jak często odwiedza Pan(i) swoich rodziców?

    Pytanie numer 3 z 15

  jak często obecnie spędza Pan(i) swój czas wolny z rodzicami?

    Pytanie numer 4 z 15

  Proszę określić, czy:

    Pytanie numer 5 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    w dzieciństwie miał(a) Pan(i) dobry kontakt ze swoimi rodzicami obecnie ma Pan(i) dobry kontakt ze swoimi rodzicami w okresie dzieciństwa mogłeś (aś) liczyć na pomoc i wsparcie rodziny w każdej sytuacji obecnie możesz liczyć na pomoc i wsparcie rodziny w każdej sytuacji opinia rodziców na ważny dla Ciebie temat jest kluczowa w podejmowaniu decyzji sposób wychowania miał wpływ na kształtowanie się Twojej osobowości w życiu dorosłym sposób w jaki wychowali cię rodzice ma wpływ na podejmowanie decyzji w okresie dorosłości potrafisz rozmawiać z rodzicami o ważnych dla Ciebie sprawach obecnie więzi z rodzicami się równie mocne jak w okresie dzieciństwa
  Zdecydowanie nie
  raczej nie
  trudno ocenić
  raczej tak
  Zdecydowanie tak

  Jakie wartości w wychowaniu dominowały u Pana(i) w okresie dzieciństwa?

    Pytanie numer 6 z 15

  Który z rodziców Pana(i) zdaniem miał większy autorytet w okresie Twojego dzieciństwa?

    Pytanie numer 7 z 15

    Ojciec Matka inna osoba (kto?) inna odpowiedź (jaka?): ….
  duży autorytet
  raczej duży
  taki sam
  raczej mały
  mały autorytet

  Który z rodziców Pana(i) zdaniem ma większy autorytet w okresie Twojej dorosłości?

    Pytanie numer 8 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    Ojciec Matka inna osoba (kto?) inna odpowiedź (jaka?)
  Duży autorytet
  raczej duży
  taki sam
  raczej mały
  mały autorytet

  Które z podanych na tej liście wartości zostały przekazane Panu(i) w okresie dzieciństwa?

    Pytanie numer 9 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z podanych na tej liście wartości przekaże Pan(i) swoim dzieciom?

    Pytanie numer 10 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że rola rodziny w okresie dzieciństwa jest ważniejsza niż w okresie dorosłości?

    Pytanie numer 11 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 12 z 15

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 13 z 15

  Rodzaj rodziny :

    Pytanie numer 14 z 15

  Proszę określić czy rodzina, w której się Pan(i) wychował(a) była:

    Pytanie numer 15 z 15
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac