- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dla ucznia

  Drogi Uczniu, kierujemy do Ciebie ankietę w celu zebrania danych (informacji) na temat frekwencji Uczniów w naszej szkole. Prosimy o szczere wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Wybierz właściwą w twojej opinii odpowiedź lub w wyznaczonym miejscu napisz swoją opinię. Dziękujemy,

  Czy lubisz chodzić do szkoły?

    Pytanie numer 1 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakim jesteś uczniem?

    Pytanie numer 2 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zdarza ci się opuszczać zajęcia?

    Pytanie numer 3 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak często opuszczasz zajęcia ?

    Pytanie numer 4 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co najczęściej jest przyczyną twoich nieobecności w szkole? Wybierz 3 odpowiedzi najbardziej pasujące do ciebie.

    Pytanie numer 5 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zdarza ci się uciekać z lekcji?

    Pytanie numer 6 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czym spowodowane są pojedyncze ucieczki?

    Pytanie numer 7 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Skąd rodzice najczęściej dowiadują się o twoich ucieczkach?

    Pytanie numer 8 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak rodzice reagują na twoje nieobecności w szkole?

    Pytanie numer 9 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy twoje nieobecności są usprawiedliwiane?

    Pytanie numer 10 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Dlaczego twoje nieobecności są nieusprawiedliwione?

    Pytanie numer 11 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zdarza ci się spóźniać na zajęcia lekcyjne?

    Pytanie numer 12 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co jest najczęściej powodem spóźnienia?

    Pytanie numer 13 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w naszej szkole Nauczyciele systematycznie sprawdzają obecność Uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych?

    Pytanie numer 14 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie działania podejmują Nauczyciele naszej szkoły, które są związanez nieobecnością Uczniów na zajęciach edukacyjnych w szkole?

    Pytanie numer 15 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy liczba godzin nieobecności nieusprawiedliwionych Ucznia ma wpływ na ocenę jego zachowania, którą wystawia Wychowawca klasy na półrocze i na koniec roku szkolnego?

    Pytanie numer 16 z 21

  Czy liczba spóźnień Ucznia ma wpływ na ocenę jego zachowania, którą wystawia Wychowawca klasy na półrocze i na koniec roku szkolnego?

    Pytanie numer 17 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w trakcie spotkań z Rodzicami (np. konsultacje, wywiadówki)wychowawca przekazuje informację o liczbie Twoich spóźnieniach i nieobecności na lekcje?

    Pytanie numer 18 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Wychowawca klasy wskazuje Rodzicom w trakcie roku szkolnego,jaki wpływ będzie miała liczba Twoich nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień na ocenę zachowania?

    Pytanie numer 19 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Do której klasy uczęszczasz?

    Pytanie numer 20 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Do jakiej szkoły uczęszczasz?

    Pytanie numer 21 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac