- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   
  Badanie jakości obsługi pacjentów

  Badanie jakości obsługi pacjentów

  Prosimy o ocenę poziomu obsługi pacjenta w naszej przychodni. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: przychodnia@uni-med.pl

  Jak oce­nia Pani/Pan czas ocze­ki­wa­nia na rejestrację:

    Pytanie numer 1 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak oce­nia Pani/Pan dostęp­ność reje­stra­cji telefonicznej:

    Pytanie numer 2 z 20

  Jak oce­nia Pani/Pan uprzej­mość i kom­pe­ten­cje rejestratorek:

    Pytanie numer 3 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy korzysta Pani/Pan z naszego portalu e-serwer do rejestracji internetowej do lekarzy, składania deklaracji do POZ, dostępu do badań i dokumentacji medycznej oraz zamawiania recept: (https://przychodnia.sosnowiec.pl)

    Pytanie numer 4 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy korzysta Pani/Pan z portalu https://pacjent.gov.pl w celu otrzymywania kodów do e-recept i e-skierowań ?

    Pytanie numer 5 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak oce­nia Pani/Pan este­tykę, ozna­ko­wa­nie pomiesz­czeń przychodni i informacje o kolejności przyjęć (monitory w poczekalniach):

    Pytanie numer 6 z 20

  Jak oce­nia Pani/Pan czy­stość pomiesz­czeń i toalet:

    Pytanie numer 7 z 20

  Jak oce­nia Pani/Pan wypo­sa­że­nie w sprzęt medyczny:

    Pytanie numer 8 z 20

  Jak Pani/Pan oce­nia uprzej­mość i kul­turę oso­bi­stą lekarzy:

    Pytanie numer 9 z 20

  Jak Pani/Pan oce­nia uprzej­mość i kul­turę oso­bi­stą lekarzy dentystów:

    Pytanie numer 10 z 20

  Jak Pani/Pan oce­nia uprzej­mość i kul­turę oso­bi­stą per­so­nelu pielęgniarskiego:

    Pytanie numer 11 z 20

  Jak Pani/Pan oce­nia punk­tu­al­ność lekarzy:

    Pytanie numer 12 z 20

  Jak Pani/Pan oce­nia profesjonalność wyko­ny­wa­nia pro­ce­dur pielęgniarskich:

    Pytanie numer 13 z 20

  Jak Pani/Pan oce­nia umie­jęt­ność pobie­ra­nia krwi:

    Pytanie numer 14 z 20

  Czy Pani/Pan korzystał/a z dostępnych u nas poradni:

    Pytanie numer 15 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pani/Pan korzystał/a z dostępnej u nas diagnostyki:

    Pytanie numer 16 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak podoba Ci się nasz Facebook ?

    Pytanie numer 17 z 20

  Jak ogól­nie oce­nia Pani/Pan jakość usług świad­czo­nych w Uni-Med:

    Pytanie numer 18 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy porad­nię Uni-Med można nazwać “Przy­ja­zną Przychodnią”:

    Pytanie numer 19 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Prosimy o komentarze, sugestie, opinie:

    Pytanie numer 20 z 20


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac