- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ocena wiedzy żywieniowej kobiet ciężarnych.

  Studenci kierunku dietetyka kliniczna prowadzą badania wiedzy żywieniowej kobiet ciężarnych mieszkających w województwie Śląskim. Ankieta jest ANONIMOWA, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Proszę uważnie przeczytać każde pytanie i udzielić odpowiedzi zgodnie z prawdą. W każdym pytaniu należy wybrać tylko jedną odpowiedź i zaznaczyć X (w niektórych pytaniach można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac