- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ocena jakości usług świadczonych przez Biuro Usług Komputerowo-Internetowych Maniera Service.

  Szanowni Klienci! Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest zbadanie jakości usług świadczonych przez Biuro Usług Komputerowo-Internetowych Maniera Service. Ankieta jest anonimowa. Klienci korzystający z usług telefonii ITC proszeni są o wypełnienie wszystkich części ankiety(1, 2, 3). Klientów korzystających z usługi dostępu do Internetu proszę o wypełnienie II i III części ankiety. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi zgodnej z Państwa przekonaniami. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety. Sebastian Krafczyk .

  I część: Jakość usług w zakresie Internetowej Telefonii Cyfrowej(ITC): (O wypełnienie tej części ankiety są proszeni Klienci korzystający z usługi telefonii).

    Pytanie numer 1 z 7

    Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie
  1. Jakość połączenia telefonicznego jest bardzo dobra.
  2. Realizacja zamówienia na ITC jest szybko wykonywana.
  3. Oferta w porównaniu z konkurencją jest atrakcyjna.
  4. Cena za usługę jest proporcjonalna do jej jakości.
  5. System bilingowy prawidłowo nalicza długość rozmów.
  6 Firma w imieniu Klienta załatwia wszelkie formalności związane z zamianą operatora telefonicznego (przenoszenie numeru).
  7. Formalności związane z przenoszeniem numeru telefonicznego do Maniera Service są zrozumiałe.
  8. W ramach abonamentu telefonicznego powinien być pakiet darmowych rozmów, wiedząc o tym, że abonament będzie wtedy wyższy.
  9. Panel telefoniczny posiada wystarczająco dużo opcji i jest łatwy w obsłudze.

  II część: Jakość usług w zakresie dostępu do Internetu: ( O wypełnienie tej cześci ankiety proszeni są Kliecni korzytający z usługi dostępu do Internetu).

    Pytanie numer 2 z 7  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie
  1. Jakość połączenia internetowego jest bardzo dobra.
  2. Prędkość łącza internetowego zawsze jest zgodna z wartościami zawartymi w umowie.
  3. Instalacja niezbędnej infrastruktury jest wykonywana odpowiednio fachowo
  4. Pracownicy firmy wykazują pomoc podczas instalacji oprogramowania.
  5. Cena jest adekwatna do prędkości łącza internetowego.
  6. W przypadku problemów związanych z dostępem do Internetu można liczyć na fachową pomoc firmy.
  7. Kompleksowe uruchomienie Internetu (montaż urządzeń, kabli) było ważne przy wyborze dostawcy łącza.

  III część: Usługi pozostałe: ( O wypełnienie tej cześci ankiety proszeni są Kliecni korzytający z usługi dostępu do Internetu).

    Pytanie numer 3 z 7  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie
  1.Klienci są informowani o planowanych pracach konserwacyjnych/ modernizacyjnych infrastruktury telefonicznej lub sieci internetowej.
  2. W przypadku awarii sieci telefonicznej lub internetowej naprawy są realizowane szybko i skutecznie.
  3. Kultura obsługi klienta przez pracowników Biura Usług Komputerowo-Internetowych jest bardzo dobra.
  4. Oferta dotycząca Internetowej Telefonii Cyfrowej (ITC) i dostępu do Internetu jest przejrzysta.
  5. Promocje oferowane przez firmę są atrakcyjne.
  6. Firma zapewnia łatwy dostęp do informacji dotyczących oferowanych usług.
  7. Funkcjonalność Wirtualnego Biura Obsługi Klienta jest bardzo dobra.
  8. Firma jest rzetelna i godna zaufania.
  9. Firma informuje o wszelkich zmianach w zakresie cennika/regulaminu świadczonych usług.
  10. Zgłoszenie problemu/awarii za pomocą strony internetowej powoduje otrzymanie pomocnej i szybkiej odpowiedzi.
  11. Opinia osób trzecich była ważna przy wyborze dostawcy łącza internetowego.
  12. Osobisty kontakt z pracownikiem firmy jest lepszy niż kontakt telefoniczny (infolinia).
  13. Szybkość reakcji na zgłoszenia jest zadowalająca.
  14. Usługi dodatkowe (instalacja nowych stanowisk, routera, switcha) są atutem przy wyborze dostawcy łącza internetowego.
  15. Cena dodatkowych usług jest adekwatna do ich jakości.

  Płeć:

    Pytanie numer 4 z 7  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek:

    Pytanie numer 5 z 7  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie:

    Pytanie numer 6 z 7  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania (proszę wpisać miejscowość)?

    Pytanie numer 7 z 7


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac