- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Opinie środowiska pielęgniarskiego na temat pracy w publicznych i niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej.

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Uzyskane w toku badań wyniki wykorzystane zostaną w pracy dyplomowej. Proszę o zaznaczenie wybraną odpowiedź. Badania są anonimowe, w związku z tym proszę o szczere odpowiedzi. Dziękuję

  Wiek:

    Pytanie numer 1 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 2 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Staż pracy:

    Pytanie numer 3 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Pracuje Pan/Pani w?

    Pytanie numer 4 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie posiada Pani/Pan wykształcenie?

    Pytanie numer 5 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jaki rodzaj kursu/szkolenia związany ze specyfikacją miejsca pracy ukończył/a Pan/i?

    Pytanie numer 6 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  W jakiej formie jest Pani/Pan zatrudniona/zatrudniony??

    Pytanie numer 7 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Na jakim poziomie ocenia Pani/Pan prestiż wykonywanego zawodu? Proszę wpisać w skali od 1 do 6.

    Pytanie numer 8 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Co zadecydowało w Pani/Pana przypadku, że została/został Pani/Pan pielęgniarką/pielęgniarzem?

    Pytanie numer 9 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy gdyby teraz wybierała/wybierał Pani/Pan zawód, to czy ponownie wybrałaby/wybrałby Pani/Pan pielęgniarstwo?

    Pytanie numer 10 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy gdyby była taka możliwość, to zrezygnowałaby/zrezygnowałby Pani/Pan z wykonywania tego zawodu?

    Pytanie numer 11 z 25

  Które z niżej wymienionych aspektów pracy wywołują u Pani/Pana uczucie niezadowolenia?

    Pytanie numer 12 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pani/Pan, że wykonywana praca jest satysfakcjonująca?

    Pytanie numer 13 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeżeli wykonywana praca jest niesatysfakcjonująca to dlaczego?

    Pytanie numer 14 z 25  Czy w miejscu pracy panuje miła i serdeczna atmosfera zachęcającą do pracy?

    Pytanie numer 15 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co najbardziej przeszkadza Pani/Panu w miejscu pracy?

    Pytanie numer 16 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy lubi Pani/Pan przebywać w swoim zespole?

    Pytanie numer 17 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zespół, w którym pracuje Pani/Pan jest oparciem przy realizacji trudnych zadań?

    Pytanie numer 18 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy może Pani/Pan w miejscu zatrudnienia swobodnie wyrażać swoje opinie i uwagi na temat pracy?

    Pytanie numer 19 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony (albo nie) ze swojej płacy?

    Pytanie numer 20 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    bardzo nie nie średnio tak bardzo tak
  W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony (albo nie) ze swojej płacy?
  w odniesieniu do Pani/Pana potrzeb
  w porównaniu do innych zawodów

  Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan zmienić miejsce pracy?

    Pytanie numer 21 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy w swoim miejscu pracy jest Pani/Pan narażona/narażony na niewłaściwe traktowanie ze strony:?

    Pytanie numer 22 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    nigdy rzadko średnio często na każdym dyżurze
  przełożonych
  Koleżanek/kolegów
  Pacjentów lub ich bliskich
  Innych

  W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony (albo nie) z różnych aspektów pracy?

    Pytanie numer 23 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    duże niezadowolenie niezadowolenie obojętność zadowolenie duże zadowolenie
  Stosunków interpersonalnych pomiędzy Panią/Panem a: pielęgniarką oddziałową
  koleżankami/kolegami z pracy
  lekarzami
  terapeutami
  administracją
  pacjentami i ich rodzinami
  Współpraca z koleżankami/ kolegami
  Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia
  Sprzętu medycznego potrzebnego do pielęgnacji
  Możliwości rozwoju zawodowego
  Fizycznych warunków pracy (otoczenia, oświetlenia)
  Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi na stanowisku pracy
  Wyposażenie w odzież roboczą (fartuchy)
  Wyposażenie w urządzenia ułatwiające pracę i zmniejszające wysiłek
  Pracy zmianowej
  Dużej odpowiedzialności

  W jakim stopniu Pani/Pan angażuje się w wykonywaną pracę zawodową?

    Pytanie numer 24 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe stwierdzenia.

    Pytanie numer 25 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    nigdy sporadycznie średnio często zawsze
  pielęgniarka oddziałowa docenia moją pracę
  koleżanki/koledzy doceniają moje wyniki pracy
  pielęgniarka oddziałowa wyraża opinię na temat mojej pracy
  pielęgniarka oddziałowa zapewnia poszczególnym członkom zespołu dobre możliwości rozwoju zawodowego,
  jestem motywowana/motywowany do pracy,
  moje zdanie jest brane pod uwagę przy decyzjach pielęgnacyjnych
  otrzymuję pomoc od koleżanek/kolegów, gdy mam trudności w pracy,
  pielęgniarka oddziałowa dobrze planuje pracę,
  pielęgniarka oddziałowa pomaga w rozwiązywaniu konfliktów,  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac